AANMANINGSBRIEF.NL

AANMANINGSBRIEF

Ingebrekestelling
Van AANMANINGSBRIEF.NL
Ga naar: navigatie, zoek
De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar dan niet binnen die termijn heeft gepresteerd dan is hij in verzuim. Uiteraard moet de prestatie van de schuldenaar dan wel opeisbaar zijn.


Wettelijke regeling
De ingebrekestelling wordt genoemd in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek. De wet spreekt van een schriftelijke aanmaning. Dat houdt in dat ook een 'gewone' brief een ingebrekestelling kan zijn. In de praktijk zal een ingebrekestelling vrijwel altijd middels een 'aangetekende brief' gaan, maar dat is geen vereiste. De schuldeiser kan dan echter makkelijker bewijzen dat zijn wederpartij in gebreke was gesteld.

De wet geeft geen definitie van de 'redelijke termijn'. Wat redelijk is zal derhalve van de concrete situatie afhangen. Overigens zal een verweer dat in een ingebrekestelling geen redelijke termijn was gegeven niet veel kans maken als overigens vaststaat dat de schuldenaar zijn prestatie niet had verricht.


Belang van de ingebrekestelling
Ieder mens sluit dagelijks meerdere overeenkomsten. Meestal zal hij zich daar niet of nauwelijks bewust van zijn. Die overeenkomsten, bijvoorbeeld het kopen van een brood, leiden ook zelden tot problemen.

Anders ligt het bij overeenkomsten die een groter belang vertegenwoordigen. Als je bij het betalen gebruik maakt van je pinpas kan het zijn dat je door die betaling 'rood' komt te staan. In zo'n situatie verwacht je niet van je bank dat deze de mogelijkheid tot rood staan van de een op de andere dag onmogelijk maakt. Als de bank van mening is dat je te ruimhartig gebruik maakt van de krediet-overeenkomst die het roodstaan mogelijk maakt, dan zal de bank eerst middels een ingebrekestelling de kans moeten bieden om de roodstand weer binnen de overeengekomen perken te brengen. Pas daarna kan de bank het krediet beƫindigen en het saldo opeisen.

Juridisch vertaald: de bank mag in deze situatie pas handelen als er sprake is van verzuim. In zijn algemeenheid is er pas sprake van verzuim nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld. Juist dat belangrijke gevolg maakt de ingebrekestelling tot een van de belangrijkste begrippen van het Burgerlijk recht.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod